godmanakuten

Tankar och funderingar om att vara god man

Archive for mars 2012

Flyktingar på Malta, en planet två världar

leave a comment »


Reorna till Malta
Under några dagar i december 2010 och 2011 besökte jag Malta  för att bilda mig en uppfattning om flyktingmottagningen och situationen för flyktingar och speciellt unga som överförts från Sverige.
Under de två korta vistelserna besökte jag läger i Hal Far och i Marsa, samtalade med Fabrizio Ellul, UNHCR. Sara Mallia, Röda Korset. Flyktingar i lägren, några av de unga som överförts från Sverige. Personal på Detention Service och Agency for the Welfare of Asylum Seekers (AWAS). Mario Guido Friggieri, Refugee Commissioner. Alexander Tortell, MJHA som gav mig tillstånd att besöka Marsa och ett familjeboende i Hal Far. Stefhanie Micallef på JRS kunde inte hjälpa mig och Alastair Furiggia på Peace Lab som jag hade flera kontakter med var mycket engagerad men det blev ändå inget samtal med Fr. Mintoff, på grund av ett missförstånd.

Bättre att bygga vägar än att riva broar
Att försöka förstå orsakssammanhang, se helheten,möjligheter och alternativ som Europarlamentet utryckt det, förstå ett litet lands kultur, betona och respektera arbetet personal inom hjälporganisationer och myndigheter gör för flyktingar har känts mer angeläget än att kritisera uppenbara brister och göra jämförelser i vissa avseenden med svenska förhållanden.

Att komma till Malta som om privatperson utan bindningar till någon organisation underlättade inte kontakterna med myndigheter och organisationer, snarare betraktades mitt intresse för flyktingar med misstänksamhet och inte fullt begripligt. Men trots det och de avtryck den svenska kritiken lämnat efter sig blev jag överallt vänligt och korrekt bemött, men alla dörrar öppnades inte men det blir fler resor.


Trying to understand cause and effect, see the big picture , opportunities and options that the European Parliament expressed it, to understand a small country’s culture, emphasize and respect the work of staff in aid organizations and public authorities can do refugee has felt more important position than to criticize the obvious flaws and make comparisons with Swedish conditions.

Written by gultkort

mars 31, 2012 at 8:03 e m

Ensamkommande ungdomar, en affärsidé

leave a comment »


Bekymmersamt är det att flyktingar blivit en affärsidé och att boenden (HVB) skall gå med vinst vilket innebär att verksamheten planeras utifrån ekonomiska kalkyler och inte utifrån ungdomens behov. Avkastning på insatt kapital är målet inte vad som kan anses vara ungdomens bästa och generösa bidrag från  samhället går ned i ägarnas fickor eller kommunens budget och kommer inte ungdomarna till godo.

Written by gultkort

mars 31, 2012 at 6:41 f m

SVT om HVB och god man och ensamkommande ungdomar

leave a comment »


SVT, Rapport har i ett par inslag uppmärksammat hur ansvariga på HVB slarvat med  journalföring och hur ensamkommande ungdomar blivit utan hjälp på grund av att överförmyndaren förordnat personer till gode män som är mer intresserade av pengar än de ungdomar de förväntas hjälpa.
Det är bra att media tar upp sådana förhållanden men det finns mycket mer att rapportera och det är bara att hoppas på att medias intresse håller i sig och granskningen även omfattar  om  Skolinspektionen, Länsstyrelsen, Överförmyndaren och Socialstyrelsen uppfyller sitt tillsynsansvar när det gäller verksamheter som rör ensamkommande ungdomar.
Som god man och särskilt tillförordnad vårdnadshavare under många år  är det min erfarenhet att det inte fungerar särskilt bra vilket kan innebära att ensamkommande ungdomar inte inkluderas i skolväsendet, inte får den hjälp de har rätt till och ofta behöver av en god man eller socialsekreterare.

 

 

 

 

Written by gultkort

mars 31, 2012 at 6:37 f m