godmanakuten

Tankar och funderingar om att vara god man

Archive for oktober 2011

Kallt ute och kallt inne…

leave a comment »


Att det är kallt ute är inte mycket att göra åt men att det är det inomhus  är helt och hållet mitt eget fel eftersom jag snålar med veden som kan behövas i vinter när det blir  riktigt kallt, kan man befara.

I går var det andra mötet på Migrationsverket med Farhan och avvisningen bestämdes av handläggarna ska ske den 30 oktober.

Att vi, jag och en engagerad socialarbetare, vid besök på Tanzanias och Kenyas ambassader fått besked att dessa länder inte tänkte ta emot Farhan spelade i sammanhanget ingen roll, annat än att det visar att Farhan aktivt medverkar och vill samarbeta vilket är viktigt av olika skäl.

Avvisningen skulle äga rum som planerat, ansåg handläggarna vilket innebär att man i Dar Es Salaam ska träffa representanter på flygplatsen från dessa länder och genom förhandlingar hoppas man kunna lämna Farhan antingen i Tanzania eller Kenya. Om det inte går åker man tillbaka, försäkrade man mig på min fråga, och någon ytterligare förhandlingsresa blir det inte. Om det stämmer vilket inte är säkert eftersom det inte är ovanligt med flera förhandlingsresor i samma ärende  kan Farhan få stanna i Sverige eftersom Migrationsverket inte verkställa beslutet.

Vi får väl se eller ”inshallah” skulle nog Farhan själv säga. Ett utkast till ansökan om verkställighetshinder är påbörjad nu gäller det att läsa på vad som gäller i Förvaltnings- och Utlänningslagen.

I morgon bitti åker jag till Malta med sol och sådär 22-23 grader, det är bra liksom att den mjuka väldoftande värmen från vedspisen nu sakta sprider sig i huset.

Written by gultkort

oktober 15, 2011 at 8:49 f m

Till min förvåning…

leave a comment »


Upptäckte jag att dagen inte  var bokad för något särskilt ändamål vilket innebar att jag några timmar på eftermiddagen kunde ägna mig år arbetet på carporten.

Förmiddagen försvann i en ström av telefonsamtal och e-postmeddelanden och nu har det blivit kväll. Mörkret omger huset och från vedspisen sprider sig en väldoftande värme och ett hemtrevligt sprakande från björkveden.

I morgon blir det andra mötet på Migrationsverket inför Farhans avvisning till Kenya eller Tanzania, dom är ju inte säkra. Det enda dom är säkra på är att han inte kommer därifrån han säger att han kommer, påstår dom., vilket inte är sant. Sant är emellertid att våra politiker som lagstiftat om utlänningslagen ställer till med en hel del problem för unga människor och för sig själva kan man tillägga med Juholt i färskt minne. Vilken värld

På söndag bär det av till Malta och sommaren men så mycket fritid lär det inte bli, programmet är fullspäckat med möten och studiebesök.

Hemsidan börjar ta fart vilket är roligt. Men roligt är det inte för Farhan som efter tre år ska skickas iväg från Sverige mot ett okänt öde och mörkt ser det ut för Qassim på Malta. Hur ska han komma därifrån?

Written by gultkort

oktober 13, 2011 at 6:22 e m

Legitimerad eller auktoriserad god man.

leave a comment »


Uppdraget som god man har en lång tradition i vårt land och grundar sig på idén att medborgarna på ideell grund och av solidaritet ställer upp när de av samhällets rättsliga instanser ombeds  att hjälpa människor som inte klarar sig själva och behöver hjälp.Ett synsätt på uppdraget som fortfarande gäller  i dagens samhälle trots att mycket idag handlar om materiella värderingar, krav på ekonomisk ersättning för det ena och andra men mindre om  delaktighet och ett gemensamt samhälleligt ansvarstagande.

Därför är naturligt att det pågår diskussioner om uppdraget som god man skall vila på ideell grund eller vara ett relativt välbetalt yrke som utövas av legitimerade eller auktoriserade gode män
Fördelarna med det ena och andra är uppenbara liksom nackdelarna men visst är den ursprungliga tanken med uppdraget tilltalande.

Stockholms förmyndarkammare inrättades redan på 1600-talet. Se http://www.stockholmia.stockholm.se/for … ?artikel=7. I någon omfattning fanns motsvarande i socknarna. För föräldralösa barn och sjuka/handikappade personer som inte kunde ta tillvara sin rätt kunde, om det p.g.a. de ekonomiska förhållandena var nödvändigt, en förmyndare utses. För frånvarande eller okända arvingar kunde en god man tillsättas. Förmyndaren eller gode mannen var redovisningsskyldig och kontrollerades av socknen.

Från 1974 tillkom möjligheten att istället för att förordna förmyndare för sjuka och handikappade personer, utse en god man. Denne fick inte samma befogenheter som en förmyndare. 1989 avskaffades möjligheten att omyndigförklara någon och ersattes av en lag om förvaltarskap. Det inskrevs dock i lagen att ”domstol får förordna förvaltare för den som på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, (obs!) ”om det inte är tillräckligt att god man förordnas eller att den enskilde på något annat mindre ingripande sätt får hjälp”.. Detta har medfört att förvaltarskap är sällsynta. I över 90 % av ärendena förordnas vanligen god man.

Ideellt eller yrke

Uppdraget som god man är som sagt ett ideellt åtagande med  traditioner med långa traditioner som ibygger på tanken om medborgarmedverkan och ett gemensamt ansvarstagande för de i samhället som behöver stöd och hjälp och att den som förordnas som god man agerar rättrådigt, engagerat, ansvarsfullt utifrån egna erfarenheter och kunskaper. (god man för ensamkommande) (vem kan bli god man eller förvaltare) http://www.godmanakuten.se

Samhället har i förvissning om att uppdraget utförs med intresse, engagemang, ansvar och i ambitionen att agera för den ensamkommande ungdomens bästa hitintills avstått från att precisera och ge tydliga anvisningar för hur uppdraget skall utföras. Dels för att man saknar möjlighet att göra det och dels för att man vill överlåta till den gode mannen att utföra uppdraget på sitt eget vis.
Avsaknaden av preciserade tydliga anvisningar innebär att den gode mannen ges utrymme att själv tolka, inom de ramar som reglerar uppdraget, hur uppgiften som god man skall lösas.
En tilltalande tanke, ett stort förtroende och kanske borde det förbli så men tiderna förändras liksom synen på uppdraget. För många gode män är uppdraget ideellt och man åter sig kanske ett eller ett par uppdrag för att göra en sin plikt eller insats som medborgare men för andra har uppdraget blivit ett yrke och den enda utkomsten vilket innebär att dessa personerna åtar sig ett kanske 10-30 uppdrag inte i första hand av intresse för ungdomarna eller av samhällelig plikt utan för att tjäna pengar. Så många uppdrag innebär att ungdomarna försummas.
Tiderna förändras och det gör också kraven på en god man. Uppdraget har blivit mer komplex och kraven på kompetens inom olika områden är större idag än tidigare för att kunna utföra uppdraget med ungdomens bästa som mål.
Skillnaden i erfarenhet, kompetens och engagemang kan var stor mellan olka gode män och det kan innebära att ensamkommande ungdomar som får  gode män med mindre erfarenhet, kompetens och engagemang inte får den hjälp de behöver vilket till och med kan bli avgörande för om de får stanna i Sverige eller inte.
Därför är kanske tiden nu mogen för att ett förordnande förutsätter att den gode förutom övriga krav  är legitimerad-eller auktoriserad god man och har genomgått och blivit godkänd vid en särskild utbildning för att försäkra sig om att alla ungdomar  får den hjälp som är grundtanken med en god man avsett.

Written by gultkort

oktober 5, 2011 at 7:45 f m