godmanakuten

Tankar och funderingar om att vara god man

Archive for september 2011

Dear Mr. Samuelsson…

leave a comment »


Började ett mejl från en högre tjänsteman på  the Ministry for Justice and Home Affaris på Malta som jag under ett par månaders tid haft kontakt  i samband med mitt kommande besök i mitten av oktober. Mina önskemål om att få besöka institutioner och flyktingläger hade tidigare tämligen bryskt avvisats men nu var tonen helt plötdsligt en annan.

Dear Mr. Samuelsson läste jag belåtet om igen och konstaterade att envishet och en smula diplomati nu innebar att jag fick tillåtelse att besöka Hal Far Families centre  och Marsa men bara under en timmes tid på vardera plats och förutsatt att jag godkände ett antal förhållningsregler vid besöken.

Däremot fick jag inte tillåtelse att besöka en institution för ensamkommande minderåriga såvida jag inte kunde motivera varför och på vilket vis mitt besök skulle gagna barnen. Vi får väl se, programmet på Malta börjar bli fullspäckat och jag ska bara vara där i tre dagar och dessutom hinna med ett möte med Röda korset, Peace Lab, träffa Qassim  för att se hur han har det efter att ha tvingats flytta från flyktinglägret och sedan en sväng förbi Hal Fart Tent Willage för att prata med vakterna och grönsakshandlaren jag träffade för ett år sedan. Det känns som jag har för lite tid det är så mycket jag vill hinna med.

Kanske blir det ytterligare en resa till Malta men jag är också intresserad av förhållanden av ensamkommande ungdomars situation i andra länder som Italien, Slovenien och Nederländerna.

Hur som helst återkommer jag med en rapport från det kommande besöket på Malta.

På väg till en pilotutbildning för gode män och med lite tid över fick jag en ingivelse när jag passerade Katolska kyrkan på Folkungagatan. Efter en kort stunds  tvekan gick jag in  i kyrkan utan att egentligen veta varför och vad jag kunde förvänta mig. Kanske en tyst tom lite öde lokal men så var det inte. I bänkraderna fanns ett femtiotal personer en del försjunkna i bön andra knäböjande och i en till synes annan värld.

Och det var en annan värld, utanför kyrkportarna var biltrafiken intensiv, människor rörde sig sig snabbt på trottoarer och övergångsställen, Mc Donalds sålde hamburgare  och Taxibilarna som stod uppradade utanför Malmen väntade otåligt på kunder. Men i den Katolska kyrkan var det lugnt.

När prästerna började mässa lämnade jag kyrkan och begav mig i lugn takt med den nedgående solen i ansiktet mot SKL och den sista delen av utbildningen som varit ganska intressant och lite lärolik. Söder, staden i staden, min stadsdel och mina uppväxtkvarter

I morgon skall jag på återvändarsamtal med Farhan. Är Gud god så låter han: Farhan stanna,  Ramadan få ett positivt besked från Migrationsdomstolen och Sad inhibition, bad jag. Men jag är ateist så det kan gå lite hur som helst.

Det  är våra folkvalda som står för den guddomliga makten och bestämmer över Farhans, Ramadans, Sads och alla andra ensamkommande ungdomars  öde, inte Migrationsverket som gör vad Riksdagen bestämt.

Kanske är det vi som bär ansvaret, vi som valde dem  kanske är det folket som besitter den guddomliga makten.

Written by gultkort

september 28, 2011 at 7:31 e m

Utbildning för nyanlända elever

leave a comment »


Om landets kommuner förverkligat de intensioner som  lagar, förordningar och anvisningar ger möjlighet till hade undervisningen för nynlända elever varit bra. Det är den inte, i stället  kan man konstatera, att skolor i den krigsdrabbade Ghazni provinsen i Afghanistan eller Mogadishu i Somalia med svåra inre politiska och religiösa konflikter kan erbjuda en bättre undervisning med fler lektionstimmar och ämnen än vad skolor i vissa kommuner i vårt land kan ge nyanlända elever.

Trots en skollagar, förordningar och allmänna råd från Skolverket är utbildningen generellet sätt på en alldeles för låg nivå och på sina håll urusel även om en del kommuner är lysande undantag.

För nyanlända ungdomar är en undermålig utbildning inte bara en besvikelse de minskar också deras möjligheter  till ett bra yrkesval med goda framtidsutsikter och till en bra integration i det svenska samhället.

 

Written by gultkort

september 19, 2011 at 5:54 e m

Den ena handen ger, den andra tar

leave a comment »


363 kenyanska medborgare får nu komma till Sverige som kvotflyktingar efter att ha blivit utvalda av UNHCR och svenska myndigheter vilket är bra.

Ungefär lika många ensamkommande ungdomar  har enligt förordningen i Dublin ll överförts till Slovenien, Italien, Nedrlämderna och Malta under det senaste året, det är inte bra.

Vi ger med ena handen och tar med den andra och flyktingkarusellen fortsätter att snurra. Inte undra på att man blir yr i huvudet och undrar vad som pågår.

För Sad finns det emellertid ett lite hopp. Den ansökan om verkställighetshinder som sändes till Förvaltningsprocessen har inte kommit tillbaka med vändande post med besked om avslag den här gången. Kanske inser man det orimliga i att sända honom till katastrofområdet i Östafrika.

Kanske kan det bli så att han får stanna, men bara kanske.

Written by gultkort

september 13, 2011 at 6:09 f m

Kanske våra folkvalda i Riksdagen har några förslag.

leave a comment »


Det offentliga biträdet gjorde helt enkelt inte sitt jobb därför anlitade det privata boendet på min inrådan en engagerad och kunnig jur kand som ombud för Farhan för att komplettera ansökan till Kammarrätten om prövningstillstånd. Det offentliga biträdets inlaga var på tio rutinmässiga ointresserade rader och det anlitade ombudets på fem omsorgsfullt skrivna sidor.

Det är mycket sällan, kanske bara två procent av alla ansökningar som beviljas prövningstillstånd  av Kammarrätten därför var  chanserna små till framgång men förhoppningarna trots allt stora, om än orealistiska.

Det var ombudet som för några dagar sedan  ringde mig och meddelade att Kammarrätten inte beviljat prövningstillstånd. Efter två år och tio månader av plågsam väntan skulle han avvisas från Sverige till Kenya eller Etiopien, inte till Chulaöarna i södra Somalia som han hävdade var hans hemort. En skötsam omtyckt kille som tog sig igenom dagar och nätter med de värsta farhågorna ständigt närvarande.

Allt hopp är inte ute, inte än kanske blir det så att varken Kenya eller Etiopien tar emot honom och då får han stanna i Sverige vilket vore det enda rätta.

Tre andra killar från Somalia ligger också illa till. Sad från Somaliland  kallades till ett återvändande samtal, kanske blir hans räddning situationen i östra Afrika och Ramadan som sedan lång tid väntat på Migrationsdomstolens beslut och mår riktigt dåligt med ångest och tvångstankar.

Och så Qassim som återförts till Malta och nu tillsammans med andra olycksbröder blivit utslängda från Hal-Far Tent Wilage som varit hans fasta punkt på Malta i två år utan att bli hänvisad någon plats att bo på och utan  de 130 euro i månaden från myndigheterna till mat och det nödvändigaste som han fått tidigare.

Andra nyanlända flyktingar måste få plats var myndigheternas motivering till honom. Jag har kontakt med  Qassim på Facebok och förra veckan när jag pratade med honom i telefon lät han desperat. Om en månad träffar jag honom på Malta sen får vi se vad det går att göra.

Kanske våra folkvalda i Riksdagen några förslag.

Written by gultkort

september 11, 2011 at 7:23 f m

Nyanlända elever satta på undantag

leave a comment »


 

Som god man för ensamkommande ungdomar under många år hoppas jag att den nya skollagen innebär att introduktionsperioden för nyanlända elever inte blir längre än två terminer, att antalet ämnen uppgår till 10-12 timmar per vecka och att undervisningen anpassas till om ungdomarna fått  permanent uppehållstillstånd, skall avvisas eller är det man brukar kalla Dublinungdomar och skall överföras till första asylland inom en snar framtid.

Undervisningen för nyanlända elever fungerar idag inte särskilt bra ibland till och med uruselt men det finns också skolor som är lysande undantag.

Lärarna för nyanlända elever är enligt min erfarenhet kompetenta och engagerade, problemet tycks snarare bero på att undervisningen för nyanlända inte får tillräckliga resurser.

Jag kan också tycka att SKL inte uppmärksammar frågan vilket kanske beror på att nyanlända elever är en relativt liten grupp.

Man får nog tyvärr säga att nyanlända elever är satta på undantag.

Written by gultkort

september 8, 2011 at 7:54 f m

Tre, fem eller…Hur många uppdrag är lämpligt och rimligt?

leave a comment »


Tre säger Rädda Barnen, fem säger jag överförmyndarnämnderna i landets närmare trehundra kommuner säger olika och Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet  säger ingenting.

Frågan om hur många uppdrag en god man maximalt ska ha är en het potatis och lär så bli tills överförmyndarnämnderna i landets kommuner enas om nationella riktlinjer eller bestämmelser i frågan.

Idag talar ingenting för det eftersom överförmyndarnämnderna är fullt upptagna med att försöka lösa frågan med särskilt förordnade vårdnadshavare och även i den frågan verkar en lösning vara avlägsen.

Det innebär att bekymren fortsätter för de ungdomar som har en god man med kanske 25 uppdrag vilket är möjligt på grund av bristande kontroller och samordning av överförmyndarnämnderna, eller en god man som inte besöker ungdomen på flera månader eftersom överförmyndarnämndens tillsyn grundar sig på de redovisningar som inlämnas vanligtvis varje månad och för särskilt förordnade vårdnadshavare en gång om året och där man naturligtvis godkänner sig själv. I enstaka fall får överförmyndarnämnden information från ungdomen, andra gode män eller personal på HVB.

Om uppdraget inte konkret definieras utifrån från vad som kan anses vara ungdomens bästa, vad lagar och förordningar föreskriver och det som sägs i Barnkonventionen går det inte att fastställa hur många uppdrag som skall vara maximalt för en god man eftersom tolkningsmöjligheterna är många och tillsynen från överförmyndarnämnden inte tillräcklig.

Det finns överförmyndarnämnder som ser uppdraget utifrån ett administrativt perspektiv  och anser att det är helt i sin ordning med över tio eller fler uppdrag för en god man och gode män som inte tycker att det antalet uppdrag är något som helst problem.

Att en del överförmyndarnämnder tillåter så många uppdrag är svårt att förstå men en förklaring kan möjligen vara att man inte har en socialt, pedagogisk eller utvecklingspsykologisk utbildningsbakgrund och därmed inte kan anlägga ett relevant perspektiv på uppdraget. I stället utgår man ifrån administrativa bedömningar utifrån den utbildning man har som jurist eller administratör.

Att förklara varför en god man tycker det är acceptabelt med 10 eller fler uppdrag men inte tre som Rädda Barnen anser kan möjligen förklaras att arvodet för uppdraget har blivit en viktig inkomstkälla eller att uppdraget gjorts till ett yrke vilket aldrig varit avsikten med uppdraget som anses ska vila på ideell grund.

Written by gultkort

september 7, 2011 at 8:54 f m