godmanakuten

Tankar och funderingar om att vara god man

Archive for juli 2011

Engagerad

leave a comment »


-Du är så engagerad, sa socialsekreteraren lite förebrående ungefär som en klapp på axeln kan kännas som ett slag på käften.

-Det borde väl du också vara, svarade jag  förvånad över hans sätt att se på saken och få engagemang till någonting negativt.

Var är det med alla socionomer som härjar på Socialstyrelsen, inom socialtjänsten på  HVB för ensamkommande ungdomar som hellre har teorier om fotboll än spelar själva, som gräver ned sig i utredningar men mer sällan ger konkret hjälp med ofta gör motstånd till hjälpande insatser.

Alla? Ånej, det finns lysande undantag.

Written by gultkort

juli 18, 2011 at 4:39 e m

Publicerat i Allmänt

Fråga inte hur gamla de är utan vad de behöver hjälp med

leave a comment »


Ungdomar under arton år bör få sin ansökan om asyl prövad som just ungdomar och inte på samma sätt som nu sker som om de vore vuxna.

Att  ungdomarnas berättelser  troligen är  påhittade eller modifierade varianter av sanningen är utifrån ett blåögt perspektiv att se på saken helt felaktigt men ändå sannolikt.  Men det  ska inte innebära att över tvåtusen ungdomar varje år mals i Migrationsverkets kvarnar på samma sätt som vuxna i stället för behandlas som de ungdomar de är och att hänsyn tas till deras faktiska situation.

Muntliga utredningar, åldersbestämningar, omdakteringar, avslag, överklaganden, prövningstillstånd, kommuniceringar, verkställighetshinder etc. det finns ingen inga gränser för vad görs med hänvisning till vad Riksdagen bestämt och Migrationsverkets tolkning av lagstiftningen.

Ingen anser sig göra fel men ingen gör det rätta. Låt unga människor stanna, även de som är över arton år ge dom  ett subsidiärt skydd och gör undantagsregeln i Dublin ll förordningen till en rutinmässig handling och praxis.

Written by gultkort

juli 18, 2011 at 7:02 f m

Sommaren pågår…

leave a comment »


Liksom bygget på mitt hus som utan vidare kan betecknas som ett långtidsprojekt. Det är som det är  konstaterar jag  utan att bekymra mig särskilt mycket.

Det  vackert nu och sommaren pågår för fullt. Björkarna utefter grusvägen med sina tusentals gröna blad får alltid min uppmärksamhet, liksom bondens åker med vetet som långsamt växer sig högre och kullen bortom grusvägen med sina resliga tallar och granar.

Över allting en blå himmel med lite vita moln här och där och en strålande sol som får mig att förundras och om jag inte var så bortskämd med himlens skiftande sceneri skulle göra mig ödmjuk och tacksam.

Dagen är fulltecknad med besök hos Sad från Somalia, Mustafa från Iran och Ermias från Eritrea.  Det är bara Sad av de här tre killarna som inte fått uppehållstillstånd, hans ärende ligger nu hos Migrationsöverdomstolen men ingenting talar för att hans ansökan om prövningstillstånd skall beviljas.  Han kämpar verkligen på alla sätt för att få stanna i Sverige men Migrationsverket har beslutat att han ska tillbaka till Somaliland. Själv hävdar han, att han kommer från Mogadishu.

Jag funderar på om torkan i Östafrika kan innebära att han inte skickas tillbaka till Somalia om situationen där betecknas som naturkatastrof.

Men här pågar sommaren och livet går vidare det gör det inte för många i Östafrika.

Written by gultkort

juli 13, 2011 at 6:52 f m